Tjugofem år bland kineser ~ 1892

I dagarna har Borås gästats av sjökaptenen John Inokay, som, ehuru infödd svensk och endast 49 år gammal, tillbragt omkring 25 år av sin skiftesrika levnad bland de gulhyade sönerna av Mittens rike, från vilka han nu hemvänt, berättar Borås Tidning.

Son av framlidne kaptenlöjtnanten Inokay i Göteborg begav sig vår landsman vid endast 13 års ålder till sjöss. Efter åtskilliga längre sjöresor till olika världsdelar studerade han i England navigation och avlade där skeppsbefälhavareexamen.

Hans duglighet som sjöman skaffade honom snart fördelaktig anställning vid ett engelskt rederi i Shanghai, för vars räkning han alltsedan med ett eller annat års avbrott fört stora segelfartyg i fraktfart mellan Kina, Japan och Filippinerna. Talrika skandinaver seglar som skeppsbefälhavare eller styrmän i europeisk-kinesiska rederiers tjänst och själv hade I. till andre styrman på sitt fartyg under dess senaste resa en ung svensk vid namn Lindström, bördig från Göteborg.

Fjorton år i sträck vistades herr Inokay första gången i Kina, varefter han i hemlandet hämtade sig en hustru. Fru I. var honom följaktig på utresan igen och makarna bosatte sig i Shanghai. Efter 5 års förlopp vände de emellertid tillbaka till Sverige, emedan fru I. inte kunde tåla det heta klimatet, och då var det som de bosatte sig i Borås, varefter I. ingick som delägare i det snart nog upphörda Borås litografiska anstalt.

Sedan litografiska bolaget efter en kort tillvaro upplösts, for I. ånyo ut till Kina och återupptog där sin gamla verksamhet; familjen åter flyttade till Norrköping. Under detta sitt sista besök i det fjärran landet har kapten Inokay uppehållit sig därstädes cirka 4 och ett halvt år, men nu är det hans mening att slå sig i ro med sina gjorda besparingar hos sina närmaste i Sverige.

Naturligtvis har kapten Inokay, som är en flitig och för mångt och mycket intresserad natur, under sina resor samlat en mängd etnografiska föremål och kuriosa. Hans hem i Norrköping lär erbjuda ett helt litet museum av kinesiska och japanska artiklar, särskilt porslin, husgerådssaker och dylikt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!