Tjur och häst drar lika ~ 1892

Till Mjölby-Posten inberättar en meddelare att på ett ställe i Väderstads socken vårplöjningen förrättats med en tjur och en häst, gående i par, såsom dragare.

De båda dragarna tycks, trots olikheten i avseende på såväl ”börd” som ”vanor”, dock trivas gott i varandras sällskap samt utgöra ett par, visserligen något ovanliga, men därför inte mindre lämpliga ”parhästar”.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!