Underbar räddning ~ 1888

I måndags afton förra veckan hade en piga i tjänst hos stadskassör Hallberg i Vänersborg samt herr Hallbergs sexårige son och en tioårig son till drängen Dinnetz stigit i en eka i Göta älv strax utanför Laxhamn.

Pigan var emellertid alldeles okunnig i konsten att manövrera en båt och innan man visste ordet av var farkosten mitt ute i strömmen, som hastigt förde den framåt. Man ropade på hjälp, men farkosten fortsatte emellertid sin farliga färd, gick först utför det lilla fallet vid Källhagen och passerade sedan ytterligare ett par småfall.

Man hade nu från land observerat båtens farliga läge, men denne drogs med svindlande fart av strömmen ner mot det stora Huvudnäsöfallet under järnvägsbron. Ingenting kunde nu hejda båtens fart och plötsligt befann den sig mitt i fallet och störtade utför detsamma.

Alla trodde att de tre omkommit men så gott som genom ett underverk hade de blivit räddade. De hade krampaktigt hållit sig fast i båtkanten och båten kantrade inte, utan kom lyckligt utför och ner i lugnvatten, samt flöt in till Vargöns dammbyggnad, där de räddade togs upp.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!