Undervisning i mjölkning ~ 1906

Eleverna på lantmannaskolan i Ålstad har under den nyligen avslutade ladugårdskursen i Fränsta haft praktiska övningar under länsmejerskan fröken Anna Kroons erfarna ledning.

Klockan halv sex på morgonen har de infunnit sig i ladugården under veckans tre sista dagar och där utfört ryktning och renhållning samt mjölkning, varefter samma arbete upprepats på eftermiddagen.

Mjölkningen gick till en början skralt nog, fullkomligt ovana som de norrländska männen är vid sådant arbete, men sista dagen hade eleverna nått god färdighet och fröken Kroon gav dem det vitsordet att nu kunde de själva mjölka sina kor.

Vilken ekonomisk betydelse ett rätt mjölkningssätt har är påtagligt, och även om eleverna så sedermera inte själva kommer att utföra arbetet är det av största vikt att de kan bedöma om ladugårdspigan mjölkar rätt eller inte, samt vid behov kunna visa det rätta tillvägagångssättet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!