Vad man kan få äta ~ 1892

Från en av socknarna lite norr om Malmö berättar Skånska Aftonbladet:

Det är en offentlig hemlighet, ja än mer, det är ett bevisligt faktum att nötkreatur, vilka varit till den grad fördärvade av tuberkulos att de knappast kunnat hålla sig på benen, sålts för en spottstyver – 10 eller 8 kronor för djur – till ”fördomsfria” slaktare, som använt köttet till korvberedning. I följd av bristande kontroll får denna ruskiga trafik, som är av hälsofarligaste art, onäpst passera.

Även från vår ort omtalas ett sådant fall, ehuru, då endast halv bevisning finns, anmälan därom inte gjorts. Hos korvtillverkerskan fru Wats vid Vattugränd tog för övrigt hälsovårdsnämndens nitiske uppsyningsman häromdagen i beslag ett par tuberkulösa nötkreatursbogar, vilka ditkörts av ett lantfolk som då ännu befann sig på platsen. Fru W. sade sig inte kunna svara för det kött som kördes till hennes lokal, och det ifrågavarande köttpartiet hade hon inte köpt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!