Vad man kan finna i en magsäck ~ 1903

Danska “Nationaltidende” berättar om en medelålders man som hade varit internerad på hospitalet i Roskilde för kroniskt sinnesförvirring i flera år och som häromdagen dog på grund av att han inte kunde tillgodogöra sig någon näring.

Vid undersökning hade man konstaterat en större svulst i magregionen och vid obduktion väntade man att finna magcancer. Det fanns det emellertid inget spår av. Däremot fann man en stor klump bestående av repstumpar, fjäder, tagel och dessutom 109 sammanböjda 4-tumsspikar, 7 järnkrokar, 6 skruvar, 8 olikformade järnstycken, en stålpenna och 12 tennknappar. Metallens vikt var omkring ¾ kilo och klumpens sammanlagda vikt var ungefär 1 ½ kilo.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!