Världens minsta/största tidning ~ 1889

Världens minsta tidning finns i Trinidad. Den innehåller endast sin egen titel och väderleksuppgifterna från förra dagen. Utgivaren berömmer sig med stolthet av att ingen kunnat komma på honom med en osanning. Tidningen trycks på cigarrettpapper, format petit canon, och används av prenumeranterna som sådant.

Världens största tidning utkommer i Baltimore. Varje ledande artikel fordrar 6 timmars läsning. I följetongsavdelningen trycks mera av än som produceras på ett helt år i Sverige i skönlitterär väg. Förläggaren sysselsätter en särskild vapenhandel med att leverera ammunition åt hans revolverredaktörer.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!