Världens största brev ~ 1889

När en kines skriver ett brev till en högt uppsatt person, lagar han att brevet blir så litet som möjligt, ty därigenom äras brevmottagaren. Men denna sed är ingalunda allmän hos alla Asiens folk; tvärtom är hos många den åsikten gällande, att mottagaren bäst hedras genom ett så stort brev som möjligt.

Det största brev som av sådan anledning blivit skrivet är antagligen det som Timur den lame eller Tamerlan på sin tid sände till sultanen av Egypten. Detta jättebrev var tre alnar brett och sjuttio alnar långt samt utfört med gyllene bokstäver av skrivkonstnären Mulano Cherik Muhamed. I början kunde Timur inte åstadkomma någon annan egenhändig namnteckning än att han doppade sin hand i röd färg och tryckte av handen under brevet.

Han lät skriva många dylika, prydligt stiliserade och vackert utstyrda brev och sände dem till furstar, vilka han ville betyga sin synnerliga högaktning, men sultanen av Egypten kunde berömma sig av att ha erhållit det största brevet från den fruktade Tamerlan och skall även i hög grad ha fröjdat sig över denna utmärkelse.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!