Världens största ur ~ 1891

Världens största ur har för kort tid sedan rådhuset i Philadelphia erhållit. Visartavlan, vars diameter utgör 10 meter och som på natten upplyses medelst elektricitet, är anbragt i en sådan höjd att den från alla fria platser i staden tydligt kan ses.

Särskilt lämnar ”Deutsche Uhrm.-Ztg.” över detta jätteur följande uppgifter: Längden på minutvisaren är 4 meter och på timvisaren 2 ½ meter, klockans vikt, på vilken hel- och fjärdedelstimmarna anges, är 25 000 kilo. För urets uppdragning, vilket fortgår dagligen, nyttjar man en i tornet uppställd mindre ångmaskin; densamma sätter även dynamomaskinen i rörelse, vilken levererar den till visartavlan erforderliga elektriciteten.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!