Vem är din vän? ~ 1898

Vem är din vän? Du tusen vänner finner,
Så länge du på lyckans höjder står.
Men en och var av dessa snart försvinner,
Så snart din lyckas hjul tillbaka går.

Vem är din vän? Måhända lekkamraten,
Ifrån din barndoms lyckligaste da’r.
Nej, han har fått en högre plats i staten,
Och minnes knappast vem han fordom var.

Vem är din vän, måhända den som glaset
Dig skaffade uti ett muntert lag.
Nej, du tar fel, det var blott vid kalaset,
Han var din vän och bror en enda dag.

Vad gör din vän, då snabba ryktet spred sig,
Att du stod arm men ändå hederlig.
Han drar på axeln, har medömkan med dig,
Men är besvärad av att känna dig.

När lyckans sol gått ned och kvällen skymmer,
Och bleka nöden för din tröskel står.
Vem söker upp dig, delar ditt bekymmer.
Var är nu den, som var din vän igår?

Vem är din vän, mån’ den som förespeglar,
Dig trogen vänskap intill livets slut.
Sök honom, sök hans hjälp, han dörren reglar,
Sen först han reglat hjärtat långt förut.

En vän jag vet, fly till din moders hjärta,
Fast ofta glömd, hon känner ju dig än.
Ifrån den stund hon födde dig med smärta,
Hon är och blir din enda sanna vän.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!