Vidskepelse ~ 1898

För bortdrivning av vårtor gavs en av dagarna det rådet att, skriver en bygdemeddelare, att man ska ”knycka en bit fläsk, nedlägga den under en sten och låta den förmultna där. Då försvinner vårtorna utan att man ens märker det.

Sådana dumma råd ges 1898, tillägger meddelaren.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!