Vingade ord ~ 1884

Tala så lite som möjligt ogunstigt om andra.

Vänlighet är vägen till älskvärdhet.

Stränghet mot sig själv och mildhet mot andra kännetecknar en förträfflig karaktär.

Är någon ohövlig och hänsynslös emot dig, så låtsa som du ej märkt det.

Bevara ditt goda rykte, ty det är och skall alltid förbli din största rikedom.

Förrän du bildar dig ett omdöme, hör båda parterna.

Uppgiv inte för en enda motgångs skull det mål du föresatt dig att vinna.

Den som njuter ett nöje på bekostnad av hälsan, förlorar rättigheten att beklaga sig.

Den som varken har vänner eller fiender, hör till den klass av människor som saknar talanger och energi.

Håll dig till gott sällskap, och du ska bli ett sådant.

Grubbla inte över det som inte kan ändras.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!